VENTILATION

 • OVK besiktning – obligatorisk kontroll av ventilationssystem. OVK besiktning är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK
 • Serviceavtal
 • Installation
 • Energieffektivisering

EL

 • Installationer
 • Termografering -värmefotografering av anläggning för att ta reda på om någon del är ovanligt varm och på så sätt förebygga brandrisk samt hitta potentiella energibesparingar.
 • Statusbesiktning

STYR- OCH REGLERTEKNIK

 • Reglerbyten
 • Igångkörningar
 • Effektiviseringar

VÄRME OCH KYLA

 • Nyistallationer
 • Förebyggande underhåll
 • Lagstadgad periodisk läcksökning - Om din utrustning innehåller mellan 3 och 29 kg köldmedium är du skyldig att se till att läcksökning genomförs av en ackrediterad kylfirma minst en gång per år. Innehåller utrustningen 30-299 kg måste läcksökning göras minst var 6 månad och innehåller utrustningen 300 kg eller mer måste läcksökning göras minst en gång per kvartal. Tecknar du avtal med oss ser vi till att läcksökningarna görs vid rätt tid och du riskerar därmed inte att glömma att beställa arbetet.