VENTILATION

 • OVK besiktning – obligatorisk kontroll av ventilationssystem. OVK besiktning är kontinuerlig och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK
 • Serviceavtal
 • Installation
 • Energieffektivisering

EL

 • Installationer
 • Termografering -värmefotografering av anläggning för att ta reda på om någon del är ovanligt varm och på så sätt förebygga brandrisk samt hitta potentiella energibesparingar.
 • Statusbesiktning

STYR- OCH REGLERTEKNIK

 • Reglerbyten
 • Igångkörningar
 • Effektiviseringar

VÄRME OCH KYLA

 • Nyinstallationer
 • Förebyggande underhåll
 • Lagstadgad periodisk läcksökning - Beroende på fyllnadsmängd i anläggningen så behöver man med regelbundna intervaller göra en periodisk läcksökning. Tecknar du avtal med oss ser vi till att läcksökningarna görs vid rätt tid och du riskerar därmed inte att glömma att beställa arbetet.